Sau khi nâng cấp khu vui chơi Tini World. Nhận được thông báo Viettel sẽ có nhiều kênh trên hệ thống truyền hình của Viettel. Ban quản trị quyết định cũng sẽ nâng cấp, lắp đặt mới mạng internet toàn bộ khu vui chơi.
Đường truyền internet mới sẽ có tốc độ siêu tốc, có wifi phủ rộng khắp khu vui chơi. Continue reading Nâng cấp lắp đặt mới mạng internet

Read More